تسمه های نقاله در صنایع نساجی

در بخش کشاورزی، نیز مانند سایر صنایع، طیف متنوع محصولات مایسا تسمه ، راه حل های خوبی  را برای هر کاربرد ارائه می دهد. همچون بخش صنایع غذایی، که تسمه های نقاله دارای طیف گسترده ای از محصولات غذایی است . این بخش از صنایع نیز کارکردهای فراوان و متعددی می باشد. چرا که پوشاک […]

تسمه های نقاله در صنایع غذایی: از مزرعه تا سر میز

در بخش کشاورزی، نیز مانند سایر صنایع، طیف متنوع محصولات مایسا تسمه ، راه حل های خوبی  را برای هر کاربرد ارائه می دهد. در بخش صنایع غذایی، طیف گسترده ای از محصولات وجود دارد. مواد غذایی بخصوص میوه ها وسبزیجات نقش بسزایی در تامین نیازهای هر خانوار دارند که همیشه باید سالم و تازه […]