Search

تسمه های شیاری

تسمه های شیاری در انواع مختلف از جمله pm, pk, ph, pl, pj با مقاومت بالا در برابر فشار و سایش و مناسب برای سرعت های بالا و همچنین در دستگاههایی که فشار بار زیاد دارند و تقویت شده با الیاف می باشد و همچنین در انواع صنایع به ویژه خودرو کاربرد  دارند.